Zacznij nowy projekt lub po prostu przetestuj

To edycja stworzona do rozpoczynania nowych projektów. Standardowa aplikacja Symfony, która w zależnościach posiada core Syliusa, co daje możliwość łatwych i bezpiecznych przystosowań do własnych potrzeb.

Zacznij od zainstalowania narzędzia Symfony server, a następnie użyj poniższych komend w swoim terminalu:

composer create-project sylius/sylius-standard acme
cd acme
php bin/console sylius:install
yarn install
yarn run gulp
symfony server:start
open http://127.0.0.1:8000
Zobacz też jak zainstalować przy pomocy Dockera (eksperymentalnie)
git clone https://github.com/Sylius/Sylius-Standard.git
cd Sylius-Standard
docker-compose --version
docker-compose pull --ignore-pull-failures || true
docker-compose build --pull
docker-compose up -d
docker-compose exec php bin/console sylius:fixtures:load --no-interaction
open http://localhost/
Start with the tutorial

The official „Getting started with Sylius” tutorial is the best place to start your Sylius adventure. It will guide you through the installation and then you will learn the basics of customization and deployment.

View the tutorial

Take an online course

If you prefer a more interactive form of learning, you can also dive into our Online Course, which is 8 hours of video tutorials with real coding exercises. We offer a 100% no questions asked refund policy, give it a try!

View the online course

Kontrybuuj do core’a Syliusa

Ta edycja jest przygotowana dla kontrybutorów kodu i dokumentacji. Jeśli chciałbys zakontrybuować do naszego projekty i dołączyć do naszej społeczności (będziemy niezwykle wdzięczni jeśli to zrobisz!), proszę użyj tego repozytorium deweloperskiego na GitHubie!

Tylko kilka prostych kroków, żeby mieć kod źródłowy Syliusa lokalnie:
Stwórz konto na GitHub’ie i zaloguj się. Zrób fork’a repozytorium Syliusa i sklonuj je lokalnie, następnie dodaj repozytorium Sylius/Sylius jako upstream;

git clone git@github.com:YOUR_USERNAME/Sylius.git
cd sylius
git remote add upstream git://github.com/Sylius/Sylius.git
...