Wierzymy, że ułatwiając ludziom sprzedaż dóbr i usług czynimy świat lepszym miejscem. Ten ekscytujący fakt, że nasze rozwiązania pozwalają ludziom, którzy nawet nie wiedzą o swoim istnieniu, zawierać obustronnie korzystne transakcje, napędza nas jako organizację.

Katalizować oznacza „wywoływać jakieś zmiany lub je przyśpieszać”.

Historia

Oś czasu wydarzeń kluczowych dla naszej organizacji wygląda mniej więcej w ten sposób:

2010

Paweł’s mom, Sylwia, and her sister Justyna founded a small cosmetic-selling company for which he developed his first eCommerce platform.

2011

The platform has been rewritten on top of Symfony and published as Open Source on GitHub, which marks the beginning of the “Sylius” Open Source project. Sylius.org website has been published.

2013

With the help of the community, the first pre-ALPHA versions of the Sylius has been developed.

2014

A software house called „Lakion” has been co-founded by Paweł, which developed custom eCommerce applications on top of Sylius and supported the Open Source platform itself.

2015

The team of the software house has expanded and become the foundation for the future Sylius Core Team.

2016

A major rewrite of the platform began, and the first ALPHA & BETA versions have been released.

2017

The Sylius Organization has been kickstarted, and the first stable version (v1.0.0) of the platform has been released.

2018

We have clarified our purpose and ratified Holacracy Constitution. The Sylius Solution Partner Program launched, and the first agencies joined. Our business tripled, and the team expanded.

2019

We have evolved our business model and introduced a commercial edition called Sylius Plus, which was quickly adopted by first Customers!

Kultura: Teal, Agile i Open Source

Organizacje turkusowe odrzucają stary sposób zarządzania oraz hierarchię i zastępują je autonomią i wspólnym celem. Takie organizacje charakteryzują się samozarządzaniem i wholeness. Co oznacza, że przychodzisz co pracy całym sobą, zarówno ze swoimi mocnymi jak i słabymi stronami. Wyciszasz swoje ego i używając jednakowo rozumu i emocji starasz się realizować cel istnienia organizacji.

Jeśli zaś chodzi o kulturę programowania, wartości Agile mamy we krwi. Przede wszystkim cenimy sprawne reagowanie na zmiany ponad podążanie za z góry ustalonym planem. To dlatego Sylius posiada raczej luźny, agile’owy roadmap, a my wybieramy produktywne rozmowy z klientami zamiast wiecznych negocjacji umów. Również dlatego, od samego początku, Sylius jest Open Source, a my współpracujemy z naszą cudowną społecznością. Dowiedz się więcej o Reinventing Organizations – Pracować inaczej.

Powered by:

Organizacja Sylius używa nowoczesnego systemu zarządzania, Holakracji, która całkowicie zastępuje tradycyjną hierarchię zarządzania.

Holakracja to jeden z nurtów Turkusu – ruchu skupiającego się na samozarządzaniu. Stanowiska, nazywane „Rolami”, są tworzone w odpowiedzi na pracę do wykonania, a nie dla ludzi, i są przypisywane do osób na podstawie dopasowania umiejętności i talentów. Role łączą się w Koła (jak tradycyjne działy) i są opisane przez nazwę, cel (inspirujący powód by działać), oraz odpowiedzialności. Role mogą być tworzone, usuwanie oraz zmieniane podczas Spotkań Zarządczych. Ten regularny i uporządkowany proces pomaga orgazniacji się przystosowaywać oraz procesować „napięcia”, które to mogą być problemami lub szansami. Decyzyjność i władza w firmie są dystrybuowane na role, więc wszystkie decyzje zapadają lokalnie. Wszystkie zasady są przejrzyste dla całej organizacji i każdy jest zobowiązany do ich przestrzegania, nawet „stary” szef.

Sylius Team

Poznaj ludzi, którzy stoją na czele ewolucji ekosystemu Syliusa.

Kevin Bessat
Paulina Błaszczyk
Łukasz Chruściel
Dominik Garbulski
Justyna Hajman
Paweł Jędrzejewski
Adam Kasperczak
Aldona Krysiak-Adamczyk
Szymon Kulczyński
Artur Plich
Przemysław Połeć
Magdalena Sadowska
Grzegorz Sadowski
Tymoteusz Stengert
Mateusz Zalewski